Tata Usaha

 (32) TUTIK HARYANTI  TUJIRAN
Nama : Tutik Haryanti, S.Pd Nama : Tujiran
Jabatan : Kepala Tata Usaha Jabatan : Staf TU (Inventaris Barang)
 HARJIMAN  (35) MENIK RIA AGUSTININGSIH
Nama : Harjiman Nama : Meniak Ria A, S.E
Jabatan : Staf TU  Jabatan : Staf TU (Bendahara)
 SARJILAN  MARJONO
Nama : Sarjilan Nama : Marjono
Jabatan : Staf TU Jabatan : Tenaga Kebersihan
 NGAJIYONO  AMAT FARUDIN
Nama : Ngajiyono Nama : Ahmad Farudin
Jabatan : Tenaga Kebersihan Jabatan : Penjaga Sekolah
 SIGIT PRAWOTO  DARMAWAN
Nama : Sigit Prawoto, S.Kom Nama : Darmawan
Jabatan : Staf IT / Admin Sekolah Jabatan : Tenaga Kebersihan
 PARJIYANTO  (36) JAMILATULLATIFAH
Nama : Parjiyanto Nama : Jamilatullatifah, A.MA
Jabatan : Keamanan Sekolah (Satpam) Jabatan : Staf TU 
Nama : Wahyu Widiatmoko ES
Jabatan : Staf TU (Penjaga Perpustakaan)